PP EL

homopolymer, elektricky vodivý, čierny

PP-EL je elektricky vodivý homopolymer polypropylénu. Tento materiál je špeciálne vybavený elektricky vodivými čiastočkami sadzí, ktoré odvádzajú elektrický náboj. PP-EL má pritom nepatrný povrchový odpor a ide ho najlepšie použiť v oblastiach ohrozovaných nebezpečím explózie. Varianata PP-EL-S obsahuje prísady spomaľujúce horenie.

tepelný rozsah použiteľnosti +5 až +100 °C

 


dosky extrudované

Hrúbka

mm

3000 x 1500

kg/ks

3,0  
4,0  
5,0  
6,0  
8,0  
10,0  
12,0  

Na požiadanie možno dodať aj dosky v hrúbkach, pri ktorých nie je uvedená hmotnosť

 

dosky lisované

Hrúbka

mm

2000 x 1000

kg/ks

4120 x 2010

kg/ks

6200 x 2010

kg/ks

10,0     -
12,0     -
15,0      
20,0      
25,0      
30,0      
35,0      
40,0      
50,0      
60,0      
70,0      
80,0      

Na požiadanie možno dodať aj dosky v hrúbkach, pri ktorých nie je uvedená hmotnosť

 


 

PP EL-S

random kopolymer, elektricky vodivý, spomaľujúci horenie, čierny

PP-EL je elektricky vodivý homopolymer polypropylénu. Tento materiál je špeciálne vybavený elektricky vodivými čiastočkami sadzí, ktoré odvádzajú elektrický náboj. PP-EL má pritom nepatrný povrchový odpor a ide ho najlepšie použiť v oblastiach ohrozovaných nebezpečím explózie. Varianata PP-EL-S obsahuje prísady spomaľujúce horenie.

tepelný rozsah použiteľnosti 0 až +80 °C

 


dosky extrudované

Hrúbka

mm

3000 x 1500

kg/ks

3,0  
4,0 21,1
5,0 26,3
6,0 31,6
8,0 42,1
10,0 52,6
12,0  

Na požiadanie možno dodať aj dosky v hrúbkach, pri ktorých nie je uvedená hmotnosť

 


dosky lisované

Hrúbka

mm

2000 x 1000

kg/ks

4120 x 2010

kg/ks

6200 x 2010

kg/ks

10,0 23,4   -
12,0 28,1   -
15,0 35,1    
20,0 46,8    
25,0 58,5    
30,0 70,2    
35,0      
40,0      
50,0      
60,0      
70,0      
80,0      

Na požiadanie možno dodať aj dosky v hrúbkach, pri ktorých nie je uvedená hmotnosť