PVDF-EL

polyvinylidenfluorid, elektricky vodivý

tepelný rozsah použiteľnosti -20 až +140 °C

 


dosky extrudované, čierna

Hrúbka

mm

2000 x 1000

kg/ks

3,0  
4,0  

Na požiadanie možno dodať aj dosky v hrúbkach, pri ktorých nie je uvedená hmotnosť

 


dosky lisované, čierna

Hrúbka

mm

2000 x 1000

kg/ks

10,0  
12,0  
15,0  
20,0  
25,0  
30,0  
35,0  
40,0  
50,0  
60,0  
70,0  
80,0  

Na požiadanie možno dodať aj dosky v hrúbkach, pri ktorých nie je uvedená hmotnosť