Názov Nákres SDR Trieda Priemer Materiál
 koleno 90 - vstrekované r =d
SDR 33 110 - 400 mm PE 100
SDR 17,6 50 - 400 mm PE 100
SDR 11 20 - 400 mm PE 100
 lemové nákružky - vstrekované
SDR 33 110 - 630 mm PE 100
SDR 17 50 - 630 mm PE 100
SDR 11 20 - 630 mm PE 100
 lemové nákružky - triskovo obrábané
SDR 33 710 - 1000 mm PE 100
SDR 17 710 - 1000 mm PE 100
SDR 11 560 - 630 mm PE 100
SDR 7,4 90 - 400 mm PE 100
 T - kusy - vstrekované
SDR 33 110 - 400 mm PE 100
SDR 17 50 - 400 mm PE 100
SDR 11 20 - 400 mm PE 100
 T - kusy redukované - vstrekované
SDR 17 90/32 - 250/160 mm PE 100
SDR 11 90/32 - 250/160 mm PE 100
 T - kusy - redukované, sedlové (koeficient zoslabenia 0,75)
SDR 17 90/50 - 355/110 mm PE 100
SDR 17,6 90/50 - 355/110 mm PE 80
SDR 11 90/50 - 355/110 mm PE 80, PE 100
 T - kusy - redukované, vyhrdlené (koeficient zoslabenia 0,75)
SDR 17 160/90 - 630/450 mm PE 100
SDR 17,6 160/90 - 630/450 mm PE 80
SDR 11 160/90 - 560/400 mm PE 80, PE 100
 T - kusy - redukované s vnútorným závitom, sedlové (koeficient zoslabenia 0,75)
SDR 17 50 - 800 mm PE 100
SDR 17,6 50 - 800 mm PE 80
 redukcie centrické - vstrekované
SDR 17 40/20 - 315/280 mm PE 100
SDR 11 25/20 - 315/280 mm PE 100
 redukcie centrické - triskovo obrábané
SDR 17 355/225 - 800/710 mm PE 100
SDR 11 355/225 - 630/560 mm PE 100
 záslepky - vstrekované
SDR 17 32 - 255 mm PE 100
SDR 11 20 - 225 mm PE 100
 záslepky - triskovo obrábané
SDR 33 75 - 800 mm PE 80, PE 100
SDR 17 250 - 800 mm PE 100
SDR 17,6 250 - 800 mm PE 80
SDR 11 250 - 630 mm PE 80, PE 100
 spojky so závitom - vstrekované
SDR 11 "1/2"" - 21/2""" PE 80
 zátky so závitom - vstrekované
- "1/2"" - 21/2""" PE 80