Názov Nákres SDR Trieda Priemer Materiál
 odboèky 60, 45 - zvárané so segmentov (koeficient zoslabenia 0,50)
SDR 33 110 - 630 mm PE 80, PE 100
SDR 17 110 - 630 mm PE 100
SDR 17,6 110 - 630 mm PE 80
SDR 11 110 - 630 mm PE 80, PE 100
 revízne kusy 90 - zvárané so segmentov (koeficient zoslabenia 0,65)
SDR 33 110 - 630 mm PE 80, PE 100
SDR 17 110 - 630 mm PE 100
SDR 17,6 110 - 630 mm PE 80
SDR 11 110 - 250 mm PE 80, PE 100
 revízne kusy 60 - zvárané so segmentov (koeficient zoslabenia 0,65)
SDR 33 110 - 400 mm PE 80, PE 100
SDR 17 110 - 400 mm PE 100
SDR 17,6 110 - 400 mm PE 80
SDR 11 110 - 400 mm PE 80, PE 100
 dilataèné spojky - (tiež s predåženými koncami pre zváranie)
SDR 33 50 - 400 mm PE 80, PE 100
SDR 17 50 - 400 mm PE 100
SDR 17,6 50 - 400 mm PE 80
SDR 11 50 - 400 mm PE 80, PE 100
 kompenzátory
SDR 11 63 - 400 mm PP - H 100
 pevné body
SDR 17 50 - 500 mm PE 100
SDR 17,6 50 - 500 mm PE 80
SDR 11 50 - 500 mm PE 80, PE 100