Názov Nákres SDR Trieda Priemer Materiál
 koleno 90, 45 - vstrekované
PN 12,5 20 - 63 mm PE - 80
PN 12,5 16 - 110 mm PP - H 100
 T - kusy - vstrekované
PN 12,5 20 - 63 mm PE - 80
PN 12,5 16 - 110 mm PP - H 100
 púzdra - (lemové nákružky) vstrekované
PN 12,5 20 - 63 mm PE - 80
PN 12,5 16 - 110 mm PP - R 80
 redukcie - vstrekované
PN 12,5 25/20 - 63/50 mm PE - 80
PN 12,5 20/16 - 110/90 mm PP - H 100
 spojky - vstrekované
PN 12,5 20 - 63 mm PE - 80
PN 12,5 16 - 110 mm PP - H 100
 záslepky - vstrekované
PN 12,5 20 - 63 mm PE - 80
PN 12,5 16 - 110 mm PP - H 100
 šróbenie, s cylindrickým R závitom - vstrekované s tesnením EPDM
PN 12,5 20 - 63 mm PP - H 100
 adaptéry s vnútorným závitom Rp - vstrekované (koeficient zoslabenia 0,8)
PN 12,5 20 - 63 mm PP - R 80
 adaptéry s vonkajším závitom R - vstrekované (koeficient zoslabenia 0,6)
PN 12,5 20 - 63 mm PP - R 80