Názov Nákres SDR Trieda Priemer Materiál
 obluky 90, 60, 45, 30
vzduchotechnika 50 - 400 mm PPs
 spojky
vzduchotechnika 50 - 400 mm PPs
 T - kusy
vzduchotechnika 50 - 400 mm PPs
 redukcie centrické
vzduchotechnika 90/75 - 400/355 mm PPs
 škrtiace klapky - manuálne s krokovou reguláciou
vzduchotechnika 50 - 315 mm PPs
vzduchotechnika 50 - 400 mm PPs
 záslepky
vzduchotechnika 50 - 400 mm PPs
 prírubové spoje s hrdlami
vzduchotechnika 50 - 400 mm PPs