Názov Nákres SDR Trieda Priemer Materiál
 koleno 90 - vstrekované
SDR 21 20 - 75 mm PVDF
 koleno 45 - vstrekované
SDR 33 90 - 225 mm PVDF
SDR 21 20 - 160 mm  
 koleno 90 - vstrekované s krátkymi koncami pre zváranie natupo
SDR 21 20 - 75 mm PVDF
 oblúky 90 - vstrekované, r = d
SDR 33 90 - 225 mm PVDF
SDR 21 90 - 225 mm  
 T - kusy - vstrekované
SDR 33 90 - 225 mm PVDF
SDR 21 20 - 160 mm  
 T - kusy redukované - vstrekované
SDR 33 160/90 - 225/110 mm PVDF
 lemové nákružky - vstrekované
SDR 33 90 - 225 mm PVDF
SDR 21 20 - 225 mm  
 redukcie - vstrekované
SDR 33 110/90 - 225/200 mm PVDF
SDR 21 25/20 - 160/140 mm  
 redukcie excentrické - vstrekované
SDR 21 25/20 - 63/50 mm PVDF
 šróbenie - vstrekované, s tesnením FPM
SDR 21 20 - 63 mm PVDF
 adaptéry s vnútorným závitom Rp alebo NPT - vstrekované
SDR 21 20 - 63 mm PVDF
 adaptéry s vonkajším závitom R alebo NPT - vstrekované
SDR 21 20 - 63 mm PVDF