PE – 100

tepelne stabilný, UV stabilizovaný, s osvedčením DIBt pre výrobu

nádrží s povinnosťou kontrolného značenia, čierny

tepelný rozsah použiteľnosti -50 až +80 °C

Tepelný rozsah použiteľnosti:
-50 až +80 °C

Použiteľnosť:
– podzemné stavby
– chemické zariadenia
– biologický priemysel
– farmaceutický priemysel
– automobilový priemysel
– výroba potravín
– čistiarne odpadových vôd
– vodojemy na pitnú vodu
– rybárstvo
– výstavba plaveckých bazénov

PE - čierny | FLOMAK, s.r.o.