PE – EL

tepelne stabilný, elektricky vodivý, čierny

PE-EL je stabilný pri vysokých teplotách, je UV stabilizovaný a elektricky vodivý. Je určený pre ochranu proti explózii pri statickom náboji. Preto je možné PE-EL s úspechom použiť ako pri konštrukcii chemických nádrží a prístrojov, tak aj v elektrotechnickom priemysle a všetkých ďalších oblastiach ohrozených nebezpečím explózie, v ktorých môžu vďaka statickému náboju vznikať iskry.

Tepelný rozsah použiteľnosti
-50 až 80 °C

Použiteľnosť:
– chemické zariadenia
– baníctvo