PP-C

blokový kopolymer

PP-C je blokový kopolymer, vykazujúci vyššiu rázovú húževnatosť pri nízkych teplotách než homopolymerný polypropylén. Vďaka vysokej tuhosti vykazuje PP-C menšiu citlivosť na vznik napäťových trhlín. PP-C-PK sa vďaka kašírovaniu skvele hodí pre kombinované konštrukcie.

Tepelný rozsah použiteľnosti:
-20 až +80 °C

Použiteľnosť:
– chemické zariadenia
– biologický priemysel
– farmaceutický priemysel
– chov dobytka
– poľnohospodárstvo
– rybárstvo
– výroba potravín
– podzemné stavby
– výstavba plaveckých bazénov

PP - FOAM | FLOMAK, s.r.o.