PP-C

blokový kopolymer

PP-C je blokový kopolymer, vykazujúci vyššiu rázovú húževnatosť pri nízkych teplotách než homopolymerný polypropylén. Vďaka vysokej tuhosti vykazuje PP-C menšiu citlivosť na vznik napäťových trhlín.

Tepelný rozsah použiteľnosti
-20 až +80 °C

Použiteľnosť:
– chemické zariadenia
– biologický priemysel
– farmaceutický priemysel
– chov dobytka
– poľnohospodárstvo
– rybárstvo
– podzemné stavby
– výstavba plaveckých bazénov