PP EL

homopolymer, elektricky vodivý, čierny

PP-EL je elektricky vodivý homopolymer polypropylénu. Tento materiál je špeciálne vybavený elektricky vodivými čiastočkami sadzí, ktoré odvádzajú elektrický náboj. PP-EL má pritom nepatrný povrchový odpor a ide ho najlepšie použiť v oblastiach ohrozovaných nebezpečím explózie. Varianta PP-EL-S obsahuje prísady spomaľujúce horenie.

Tepelný rozsah použiteľnosti
+5 až +100 °C

Použiteľnosť:
– chemické zariadenia