PP – FOAM

koextrudovaná doska, polypropylénová pena s uzavretými pórmi, hladký povrch z kompaktného materiálu, svetlo šedá

PP FOAM má veľmi dobrú spracovateľnosť, vynikajúcu kvalitu povrchu, malú nasiakavosť a vysokú pevnosť v ohybu.

Tepelný rozsah použiteľnosti:
0 až +100 °C

Použiteľnosť:
– konštrukcie chemických nádob a aparátov
– malé čistiarne odpadových vôd,
– poklopy a kryty nádrží
– chov dobytka
– poľnohospodárstvo

PP - FOAM | FLOMAK, s.r.o.