PPs

homopolymer, ťažko horľavý

PPs sa jedná o ťažko horľavý polypropylén, vyrobený z vysoko-molekulárneho izotaktného homopolymerizátu. PPs nachádza uplatnenie všade tam, kde je vyžadovaná vysoká chemická odolnosť a tepelná odolnosť v spojení s obtiažnou horľavosťou, ako napr. v klimatizačnej technike alebo v elektrotechnike.

Tepelný rozsah použiteľnosti:
0 až +100 °C

Použiteľnosť:
– podzemné stavby
– chemické zariadenia
– biologický priemysel
– farmaceutický priemysel
– chov dobytka
– poľnohospodárstvo
– rybárstvo
– výroba potravín
– baníctvo
– technika v elektrárňach
– výstavba plaveckých bazénov