PVDF-EL

polyvinylidenfluorid, elektricky vodivý

PVDF-EL dosky patria k termoplastom s čiastočnou fluórovanosťou. Vyznačujú sa veľkým teplotným rozsahom použiteľnosti a odolnosti voči takmer všetkým organickým a anorganickým médiám. PVDF-EL je elektricky vodivý, má vysokú chemickú odolnosť ako aj odolnosť voči korózii.

Tepelný rozsah použiteľnosti:
-20 až +140 °C

Použiteľnosť:
– chemické zariadenia
– baníctvo