Názov Nákres SDR Trieda Priemer Materiál
 koleno 90 - vstrekované, r = d
SDR 33 110 - 400 mm PP - H 100
SDR 17,6 50 - 400 mm PP - H 100
SDR 11 20 - 400 mm PP - H 100
 lemové nákružky - vstrekované
SDR 33 110 - 630 mm PP - H 100
SDR 17,6 50 - 630 mm PP - H 100
SDR 11 20 - 630 mm PP - H 100
 lemové nákružky - triskovo obrábané
SDR 33 710 - 1000 mm PP - H 100
SDR 17,6 710 - 1000 mm PP - H 100
SDR 11 560 - 630 mm PP - H 100
 T - kusy - vstrekované
SDR 33 110 - 400 mm PP - H 100
SDR 17,6 50 - 400 mm PP - H 100
SDR 11 20 - 400 mm PP - H 100
 T - kusy redukované - vstrekované
SDR 17,6 90/32 - 250/160 mm PP - R 80
SDR 11 90/32 - 250/160 mm PP - R 80
 T - kusy redukované - sedlové (koeficient zoslabenia 0,75)
SDR 17,6 90/50 - 355/110 mm PP - H 100
SDR 11 90/50 - 355/110 mm PP - H 100
 T - kusy redukované - vyhrdlené (koeficient zoslabenia 0,75)
SDR 17,6 160/90 - 630/450 mm PP - H 100
SDR 11 160/90 - 500/355 mm PP - H 100
 T - kusy - redukované s vnútorným závitom, sedlové (koeficient zoslabenia 0,75)
SDR 17,6 50 - 800 mm PP - H 100
 redukcie centrické - vstrekované
SDR 17,6 40/20 - 315/280 mm PP - H 100
SDR 11 25/20 - 315/280 mm PP - H 100
 redukcie centrické - triskovo obrábané
SDR 17,6 355/225 - 800/710 mm PP - H 100
SDR 11 355/225 - 630/560 mm PP - H 100
 záslepky - triskovo obrábané
SDR 17,6 250 - 800 mm PP - H 100
SDR 11 250 - 500 mm PP - H 100
 spojky so závitom - vstrekované
SDR 11 "1/2"" - 21/2""" PP - R 80
 zátky so závitom - vstrekované
- "1/2"" - 21/2""" PP - R 80