E-CTFE

čiastočne fluórovaný vysoko výkonný materiál, kopolymer etylén-chlórtrifluoretylén, natur

tepelný rozsah použiteľnosti -40 až +150 °C

tepelný rozsah použiteľnosti
-40 až +65 °C